Koala Player XP
(Koala Film Player):


Zdalne sterowanie podczerwienią

Możliwe jest sterowanie pracą programu za pomocą dowolnego pilota na podczerwień. Za pomocą pilota możliwa jest np. zmiana szerokości i wysokości obrazu, regulacja głośności, przewijanie filmu, wstrzymanie i wznawianie odtwarzanego filmu itp.
Aby komputer mógł odbierać sygnały wysyłane przez pilota należy podłączyć do niego odbiornik podczerwieni. Dekodowanie odbieranych sygnałów realizowane jest poprzez program WinLIRC a jego komunikacja z aplikacjami sterowanymi pilotem przeprowadzana jest na zasadzie klient-serwer. Aby WinLIRC rozpoznawał poprawnie kody poszczególnych przycisków pilota, należy przygotować odpowiedni plik konfiguracyjny pilota.

Odbiornik podczerwieni
Niezbędnym elementem potrzebnym do odbierania sygnałów pilota jest odbiornik podczerwieni podłączany do komputera PC. Może to być odbiornik podłączany do złącza szeregowego RS232. Urządzenie takie można zmontować we własnym zakresie. Schemat ideowy odbiornika można znaleźć pod adresem http://home.jtan.com/~jim/winlirc/.
Krzysztof Trzpioła udostepnił nam schemat ideowy odbiornika, na podstawie którego zostało wykonane urządzenie. Odbiornik został przetestowany z zastosowaniem jednego z dwóch dostępnych na polskim rynku odbiornikach IR: TSOP1736 i TK4836. Plik schematu odbiornika oraz opisu jego montażu można pobrać w sekcji Download.

WinLIRC
WinLIRC jest to program - serwer, który pracuje w tle i odbiera sygnały docierające do odbiornika podczerwieni. Na podstawie załadowanego pliku konfiguracyjnego pilota program dekoduje otrzymane sygnały a następnie wysyła je do aplikacji - klientów. Programy - klienci odbierają informację o tym, które przyciski pilota zostały wciśnięte i w zależności od zdefiniowanych skojarzeń następuje wywołanie odpowiedniej opcji. Takim programem jest Koala Player XP (Koala Film Player i Odtwarzacz Filmów w wersji 1.7).
Uwaga: Po pierwszym uruchomieniu programu WinLIRC konieczne jest wybranie portu szeregowego, do którego podłączony jest odbiornik podczerwieni (np. COM2) oraz załadowanie pliku konfiguracyjnego pilota. Pobierz WinLIRC 0.6 35kB.

Plik konfiguracyjny pilota
Aby zapewnić prawidłowe dekodowanie sygnałów wysyłanych przez pilota należy utworzyć odpowiedni plik konfiguracyjny. Jest to plik w formacie tekstowym.
Aby przygotować taki plik należy postępować według następującego opisu:
- znaleźć plik konfiguracyjny dla posiadanego modelu pilota ze strony http://www.lirc.org/remotes/;
- znaleziony plik wymaga poddaniu edycji. Należy odszukać wszystkie linie zawierające nazwy przycisków oraz przyporządkowane im kody. Kody te muszą być w postaci heksodecymalnej o liczbie cyfr równej 16.
Oto przykładowy plik konfiguracyjny:

begin remote

name TV123
bits 16
flags SPACE_ENC|REVERSE
eps 30
aeps 100
header 3653 1596
one 489 1223
zero 489 381
ptrail 524
pre_data_bits 32
pre_data 0x802002
gap 74560
repeat_bit 0
begin codes
TV       0x0000000000008000
EXT     0x0000000000008505
N         0x0000000000008c0c
1         0x0000000000009010
2         0x0000000000009111
3         0x0000000000009212
4         0x0000000000009313
5         0x0000000000009414
6         0x0000000000009515
7         0x 0000000000009616
8         0x0000000000009717
9         0x0000000000009818
0         0x0000000000009919
VOL+   0x000000000000A020
VOL-    0x000000000000A121
MUTE   0x000000000000B232
CH+     0x000000000000B434
CH-      0x000000000000B535
end codes
end remote

Jeżeli nie ma odpowiedniego pliku dla szukanego typu pilota, to należy utworzyć taki plik poprzez wybranie opcji "learn" programu WinLIRC (trzeba przejść przez kolejne etapy modułu samouczącego się aż do zdefiniowania wszystkich przycisków pilota).
Po podłączeniu odbiornika podczerwieni i przygotowaniu pliku konfiguracyjnego pilota należy uruchomić program WinLIRC a następnie załadować przygotowany plik. W przypadku poprawnego przygotowania pliku w prawej dolnej części ekranu, na belce zadań systemu Windows, powinna zostać wyświetlona dioda w kolorze szarym .
Po wciśnięciu jednego ze zdefiniowanych przycisków pilota powinna przez chwilę wyświetlić się dioda w kolorze zielonym . Dioda w kolorze żółtym oznacza, że nie załadowano pliku konfiguracyjnego pilota (należy wówczas go poprawić). Dioda w kolorze czerwonym świadczy o niepoprawnym podłączeniu (lub uszkodzeniu) odbiornika podczerwieni.
Uwaga: każdorazowe odłączenie odbiornika i ponowne jego podłączenie do komputera wymagać może ponownego uruchomienia programu WinLIRC.

Konfiguracja programu Odtwarzacz Filmów w wersji 1.7 lub wyższej
Obsługa pilota realizowana jest poprzez połączenie się programu z serwerem WinLIRC. Po załadowaniu serwera należy uruchomić odtwarzacz a następnie wybrać polecenie z menu kontekstowego "Zdalne Sterowanie Podczerwienią / Połączenie z WinLIRC". Po poprawnym połączeniu się z serwerem odblokowana zostanie opcja "Definiuj skojarzenia...". Po jej wybraniu zostanie otwarte okienko, które służy do definiowania skojarzeń przycisków pilota z akcjami jakie mają być wykonane po ich wciśnięciu.
W wersji 1.7 do wyboru jest 57 akcji (większość z nich to odpowiedniki poleceń jakie widzimy w menu kontekstowym).
W okienku definicji pojedynczego skojarzenia należy podać identyfikator przycisku (zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym serwera WinLIRC, np. VOL+, CH+, POWER itp.) z akcją (np. Odtwarzaj, Wstrzymaj, Pełny ekran itp.).
Aby po uruchomieniu programu następowało automatyczne połączenie z serwerem należy w pliku konfiguracyjnym KoalaPlayer.Ini (lub KoalaFilmPlayer.Ini, OdtwarzaczFilmow.Ini w zależności od posiadanej wersji) przestawić parametr "WinLIRC support" z "0" na wartość "1". Program został przetestowany na serwerze WinLIRC 0.6.

 

[ początek strony ]

     
 Start
 Forum
 Koala Ratownik
 Koala Player XP
 Koala Player - Skórki
 Koala Player - Pilot
 Koala AntyDialer
 Koala NOM AntyDialer
 Koala DVD Player
 Koala Film Studio 1.1
 Koala Film Studio 2DV
 Film Studio - artykuł
 Koala DC
 Komp. Baza Teleadr.
 Koala Audio Grabber
 Koala Installer Wizard
 Download
 Promocje
 Cennik
 Zamówienie
 O firmie
 Kontakt
 
 
 

 

   
 
Program WinLIRC 0.6
 

   
 
Okno konfiguracyjne WinLIRC
 

 

   
 
Definiowanie nowego skojarzenia w programie Koala Player
 
   
 
Zdefiniowana lista skojarzeń w programie Koala Player
 
 (c) 2000-2008 by Koala